Välkommen till Ärkebiskop KYRILLOS hemsida

 Ärkebiskop Kyrillos, andlig ledare för Svenska Ortodoxa Ärkestiftet/Apostoliska Ortodoxa Kyrkan

Antal besökare på Ärkebiskop Kyrillos Hemsida

 [counter]

NU har Gudsmoderns  Ortodoxa Kyrkoförsamling i Sydsverige varit verksam i 25 år, och har fram till 2015 betjänat

66.618 ortodoxa troende.

INTRODUKTION: 

Denna hemsida för SVENSKA ORTODOXA ÄRKESTIFTET/ APOSTOLISKA ORTODOXA KYRKAN och handlar i första hand om kristen ortodox tro och tradition, om ett ortodoxt mångnationellt kyrkoarbete obundet av utländsk dominans, om motstånd och framgång.

 

 

Vår Apostoliska Gemenskap erbjuder ödmjukt kristna bröder som bär på en längtan, och har en önskan om gemenskap på den lärogrund Kyrkans heliga fäder lagt. Du kan vara präst i en kristen kyrka, eller diakon, eller lekman men som ändå önskar fördjupning i den äldsta kristna tron. Utan att lämna din kyrkliga status får du leva dig in i den ortodoxa-katolska traditionen, och främst dess liturgier och dess eukaristi.

Hur är detta möjligt? Jo genom att i liturgin bekänna den Nicenenska Konstantinopolitanska Trosbekännelsen öppnar du dig själv för mottagandet av det förvandlade brödet och vinet. Genom en kommande myrrhasmörjelse gör du dig villig att använda din redan erhållna vigning i vår Apostoliska Gemenskap.

Är detta något för dig får du gärna höra av dig till biskop Kyrillos över KONTAKTSIDAN. Du ser också på hemsidan artikeln VÅR KYRKLIGA PROGRAMFÖRKLARING som är värd att läsas så du inte s.a.s. ”köper grisen i säcken”. Välkommen att höra av dig!